สถานที่ตั้ง


พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการพักผ่อนที่มีชื่อเสียงสําหรับคนไทยและต่างชาติ เพราะด้วยสถานที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร ชายหาด กีฬา สิ่งบันเทิงระดับสากล สวนนํ้า โรงพยาบาล โรงเรียน และภาคบริการ และกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับทุกช่วงวัย นอกจากนี้เมืองพัทยายังมีการปกครองระบบอิสระ ดังนั้นระบบ สาธารณูปโภคและกิจกรรมของภาคธุรกิจจึงสามารถขยายได้ อย่างรวดเร็วมากกว่าเมืองใหญ่ อื่นๆ ของประเทศไทย

พัทยาตั้งอยู่ภาคตะวันออกติดทะเลมีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงทําให้เป็นเมืองและที่สวยงาม เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในด้านการเป็นจุดหมายปลายทางในพักผ่อนของโลก

การเดินทางจากกรุงเทพ


พัทยาห่างจากกรุงเทพประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเครื่อง จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่เชื่อมต่อทั่วโลก และนี่ทําให้นักท่องเที่ยวง่ายต่อการเดินทางเพือท่องเที่ยว และพักอาศัย หรือสัมผัสประสบการณ์ อื่นๆ ในภูมิภาคและใกล้เคียง

ประชากร และการท่องเที่ยว


ตามรายงานการสํารวจของรัฐบาลพัทยามีประชากรประมาณ 500,000 คน สําหรับพื้นที่ตําบลหนองปรือนั้น มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 150,000 คน โดยไม่นับรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งมีจํานวนมาก

มีรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวท่องแห่งประเทศไทย รายงานถึงจํานวนนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในครึ่งปีแรกของปี 2017 มีประมาณ 8 ล้านคนและประมาณการณ์ทั้งปีถึง 14ล้านคน หรือประมาณ 40% ของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ

การบริหารการจัดการการเช่าอยู่


มีหลากหลายข้อเสนอธุรกิจสําหรับการการจัดการปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในตลาดยุโรป จีน และรัสเซีย ที่สามารถนําท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเข้าพักในเมืองเรามีการจั ดการทํางานที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม

ผู้ลงทุนควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์

สามารถเชื่อใจได้ และมีชือเสียงทีดี โดยบริษัทนั้นๆต้องสามารถดูแลการเจริญเติบโตของการลงทุนได้เป็นอย่างดี และถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่ สิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรกคือบริษัทนั้นต้องสามารถแนะแนวทางการลงทุนพื้นฐานไปสู่ผลกําไรได้ชัดเจน

« »